Kişisel Kariyer Raporu

© PeopleSoft Kişilik Kariyer Envanteri

Merhaba Prestij Hanım,

Doğum Yeri, Zamanı ve Koordinasyon Açıları

  Öz Burcu
  Yükselen
  Ay Burcu
 
  Balık
  Boğa
  Koç
 • Doğum Tarihi   11/03/1978
 • Doğum Saati   00:15
 • Doğum Yeri   Türkiye,Adana
 • Time Zone   -2.0
 • Koordinatlar   37°2 N  35°82 E

Ev Noktaları

Placidus

       1. ev =  10 YAY  47        2. ev =  13 OĞL  32        3. ev =  20 KOV  50
       4. ev =  26 BAL  43        5. ev =  26 KOÇ  18        6. ev =  20 BOĞ  06
       7. ev =  10 İKİ  47        8. ev =  13 YEN  32        9. ev =  20 ASL  50
      10. ev =  26 BAŞ  43       11. ev =  26 TER  18       12. ev =  20 AKR  06

Gezegenlerin Bulunduğu Burçlar ve Evler

  19 BAL 59m 06s    GÜNEŞ                        3.evde
  13 KOÇ 01m 06s    AY                        4.evde
  00 KOÇ 48m 06s    MERKÜR                        4.evde
  01 KOÇ 32m 37s    VENÜS                        4.evde
  22 YEN 42m 22s    MARS                        8.evde
  26 İKİ 39m 13s    JÜPİTER                        7.evde
  25 ASL 22m 36s    SATÜRN R                       9.evde
  16 AKR 14m 27s    URANÜS R                     11.evde
  18 YAY 17m 36s    NEPTÜN                        1.evde
  16 TER 00m 30s    PLUTO R                     10.evde
  06 TER 54m 19s    KUZEY DÜĞ.                      10.evde
  05 YEN 50m 41s    KARA AY                        7.evde
  10 YAY 46m 57s    YÜKSELEN                        1.evde
  26 BAŞ 42m 31s    MC                      10.evde

Gezegenlerin Diğer Gezegenlerle Konumları

         Chi MC Yük K.A G.D K.D Plu Nep Ura Sat Jüp Mar Ven Mer Ay Gün
Gün --- --- --- ---  90   120   ---  90   120   --- --- --- ***
Ay --- --- 120    90     0   180   180   120   --- --- --- --- --- --- ***  CP  
Mer   0   180   ---  90     0   180   --- --- 135   144    90   ---   0   *** --- ---
Ven   0   180   ---  90     0   180   --- --- 135   144    90   --- ***  P    --- ---
Mar 120    60   --- --- --- ---  90   --- 120   --- --- *** --- --- --- ---
Jüp  90    90   --- --- --- --- --- --- ---  60   *** --- --- --- --- ---
Sat 144    30   --- --- --- ---  51   120   --- *** --- --- --- --- --- ---
Ura 135   --- --- --- --- ---  30   --- *** --- --- --- --- --- --- ---
Nep --- ---   0   --- ---  72    60   *** --- --- --- --- --- --- --- ---
Plu --- ---  60   --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- --- --- ---
K.D 180   ---  60    90   180   *** --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
G.D   0   --- 120    90   ***  CP   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
K.A  90   --- --- *** --- --- --- --- --- ---  P    --- --- --- --- ---
Yük --- --- *** --- --- --- ---  P    --- --- --- --- --- --- --- ---
MC 180   *** --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  CP   --- --- ---
Chi *** --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  CP    CP   --- ---

Potansiyel Meslekleri

Şehir Ve Bölge Planlama Yardımcısı
Harita, rapori arazi ve dosya araştırmaları gibi kaynaklardan topladıkları verileri bir araya getirerek şehir planlamacısına planlama çalışmalarında yardım ederler.
 
Doğal Bilimler Yöneticisi
Yaşam bilimi, fizik, matematik, istatistik gibi alanlardaki faaliyetleri ya da bu alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini planlar, yönetir ya da koordine ederler.
 
Çiftlik Hayvanları ve Mahsul Yöneticisi
Alt kademelerdeki yönetici kadrosunu kullanarak şirketler, kooperatifler ya da diğer mal sahipleri adına zirai mahsul üretiminde çalışan işçilerin faaliyetlerini yönetir ve koordine ederler.
 
Su Ürünleri Çiftliği Yöneticisi
Alt kademelerdeki yönetici kadrosunu kullanarak şirketler, kooperatifler ya da diğer mal sahipleri adına balık üretme çiftliklerinde çalışan işçilerin faaliyetlerini yönetir ve koordine ederler.
 
Çevresel Uyum Müfettişi
Kamu ve çevreyi korumak amacıyla kirlilik yaratan kaynakları teftiş eder ve yasa ve düzenlemelerle uyumluluk kriterlerini denetlerler.
 
Hayvan Bilimcisi
Evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının genetik, beslenme, üreme, büyüme ve gelişmesi üzerine araştırmalar yaparlar.
 
Kartograf ve Fotogrammetrist
Jeodezik haritalar, hava fotoğrafları ve uydu verilerini kullanarak coğrafi veri toplar, analiz eder ve yorumlarlar. Hukuki, sosyal, eğitim ya da tasarım amaçlı, dijital ya da grafik haritalar ve diğer yersel verileri hazırlar, araştırır ve üzerlerinde çalışırlar. Çalışmalarında GIS'den faydalanabilirler. GIS ve harita sistemleri için kullanıcı arayüzleri, veri yapuıları ve algoritmler hazırlayıp değerlendirebilirler.
 
Gıda Bilimcisi ve Gıda Teknolojisi Uzmanı
Kimya, mikrobiyoloji, mühendislik ve diğer bilim dallarını kullanarak gıda işleme ve gıda bozulması konularını inceler; vitamin, yağ, şeker ve protein miktarlarını belirlemek için gıda içeriğini analiz eder; yeni gıda kaynakları keşfeder; işlenmiş gıdaların güvenli, sağlıklı ve lezzetli olması için yollar arar ve gıda bilimi bilgisini kullanarak gıdanın işlenmesi, paketlenmesi, korunması, saklanması ve dağıtılması için en iyi yolları bulmaya çalışırlar.
 

İş Yaşamında Kendini Gösterme ve İşini Uygulama Şekli

 • Kısıtlamalardan hoşlanmaz, özgürce çalışmaktan keyif alırsınız.
 • Kendinize ait özel kurallarınız nedeni ile toplu kurallara uymakta zorlanabilirsiniz.
 • Biraz dağınık ve konstantrasyondan uzak çalışma biçiminiz iş partnerlerinizi deli edebilir.
 • Zaman zaman patavatsız olabilir ve sonunda söylemeniz gereken sözleri, ilk başta ifade edebilirsiniz.
 • Hızlı karar alırsınız.
 • Pratiksinizdir.
 • Önsezileriniz size yol gösterir ve doğru kişileri seçmek adına bunu kullanabilirsiniz.
 • Entelektüel yapınız, sizin ile birlikte çalışanları, felsefi anlamda ileri götürecektir.
 • Tüm dünya , tüm yaradılış sizin için okunması, her kelimesi bilinmesi gerekli bir kitap gibidir.
 • Sizinle konuşarak insanlar içinde yaşadıkları büyük resmi ve o resmin neresinde olduklarını görebilirler.
 • Sizin için bir iş tüm detayları ile öğrenilmelidir.
 • En güzel tutumunuz; ne olursa olsun her şeyin sonunda iyiye gideceğine olan inancınız ve bu sayede her şeyi olumlu yöne çekebilme başarınızdır.
 • Bir işin birbiri ile hiç ilgisi olmayan noktalarını bile birbirine yakın kılabilirsiniz.
 • Her şeyin bir şekilde düzeleceğine olan inancınız, bir konuda sorun çıkarabilir, o da; gerçekten endişelenilmesi gerekli konularda bu tutum nedeni ile bir işin risk başlığını görmezden gelme ihtimalinizdir.
 • Sonuçlarına katlanmanız yalnızca size ait olmayacağı için, büyük kararlar alır iken buna çok dikkat etmelisiniz.
 • Olumlu bakış açılarının sınırı kaçırabilir. Bunu bir hastalık gibi yayabilirsiniz. Fakat iş performanslarını değerlendirirken bu tutumu tüm kadronuza bulaştırmanız pek içi açıcı sonuçlar getirmeyecektir.
 • Çalışanlarınız ile ilgilenmediğiniz vakitlerde durmak bilmeden kendiniz ile uğraşırsınız.
 • Doğrulanma arzunuzu da unutmamak gerekir.
 • İsminizi duyurmanız sizin için bir egosal kavgaya dönüşebilir.
 • Size ayrılmış vaktin zorla alınmaya çalışılmasından hiç hoşlanmazsınız.
 • Size önerimiz bilgilerinizi, birikimlerinizi insanlığın hayrına ve onların kendilerini dönüştürmelerini sağlamak üzere bir araya getirmek için kullanmanızdır.
 • Ödülünüz sonuçlar ve teşekkürler ile olacaktır.
 • Ego olabilecek özelliklerinize de yoğunlaşmalısınız.
 • Dönüştürmek için dönüşmeyi öğrenmelisiniz.
 • Egonuz,zaten tam olduğunuz illüzyonunu yaratabilir.
 • Özgür doğanız olması gerekenlere karşı çıkabilir.
 •  

  Kişinin Göstereceği Potansiyel Karakter Özellikleri

 • Alışkanlıklardan, uzlaşmalardan, soru sorulmasından, reklamdan, kendinizi beğenmişlikten, ikinci planda olmaktan, yenilgiden, saçma hareketlerden ve hareketsizlikten hoşlanmazsınız.
 • İnsanları yönetmeyi seversiniz.
 • Kendi başınıza çalışmaktan ve yüzde yüz sorumluluk taşımaktan zevk alırsınız.
 • Ancak diğer kişiler arka planda kalmayı kabul ederlerse onlarla çalışmaya karar verirsiniz.
 • Değişik formlara çabucak ayak uydurabilme yeteneğiniz büyük farklılıklar göstererek motivasyonunuzun temelini oluşturur.
 • Etkileyicilik, adapte olma kolaylığınız ve çok yönlülük özelliğiniz vardır.
 • İhtiyaca ve sıkıntıya göre çözüm bulmayı bilir ve buna yapmaktan rahatsız olmadan ve yorulmadan gerçekleştirirsiniz.
 • Sezgileriniz güçlüdür ve sorun zamanları size destek olacak alt yapıyı sağlar.
 • Beraber çalıştığınız kişiler, içinde bulunduğunuz ortam, güvenlik ve başarı duygularınızda önemli etkilerde bulunur. İş motivasyonunuzda bu durum çok önemlidir.
 •  

  Kariyer Edinme Yollarında Potansiyelleri

 • Hissetmek, anlamak , tahmin etmek, sezmek gibi yetenekleriniz vardır.
 • Sizin kariyerin çabalarınız bu konuları içermeyen iş gruplarında boşa gidecektir.
 • Maddiyatçılıktan uzak, insan doğasını önemseyen, hatta belki sanatsal yaklaşımları içeren, insan psikolojisi ile ilgili konularda yüksek performans gösterebilirsiniz.
 • Zaman zaman hayalci olmalanız, bazı iş gruplarında iş geliştirmede yeni fikirler oluşturmanızda işe yararken, bunun sınırını bilmediğiniz noktada iş gücü kaybına neden olabilir.
 • Sizin seyahat edip, gezip gördüğünüz yerler hakkında bilgi almanız daha iyi olur.
 • Eğitim ve bilgi sizin için gerekli ve çok önemlidir.
 • Gizlilik ve doğanın çekiciliği sizi gerçek bilgiden uzak tutabileceği için, siz gerçek bir şeylere bağlanmak zorundasınızdır.
 • Performanslarınızı sergilemeyi sağlamanız için sizin yerinizi sevmeniz gereklidir.
 • Yeteneklerinizi ortaya çıkaracak işler yaratmanız performans grafiğinizi yukarılara çekecektir.
 • Bilgi toplamak, sanatsal üretim, hayal gücünüzü tetikleyecek sorular, ve insanların problemleri sizi her zaman tetikleyecektir.
 •  

  Para Kazanabilmek İçin Seçimleri

 • Kısıtlama, sınırlar ve özel hayatlar, toplumun görüşünden uzak, gizli işler, suç soruşturmaları ya da araştırmalar gibi perde arkası olaylarla ilgilenebilirsiniz.
 • Manevi konulara olan eğilimleriniz nedeni ile yukarıda sayılı işler ve benzerlerinde yüksek performans gösterebileceğiniz için, maddi kazanç da ardınızdan çok beklemeden gelecektir.
 • Yaşamınızdaki önsezi kabiliyetleri sizi paraya götürecektir. Feda ettiğiniz şeyleri iyi değerlendirdiğiniz ve seçtiğiniz tarafı iyi bildiğiniz sürece düzenli bir para kazanabilirsiniz.
 • Para sizin için önemli değildir ve hedefiniz iş hayatınız , ne hissettiğiniz ve ne anladığınızdır.
 • Başka açılar için kendinizi feda etmeye olan doğal eğilimleriniz ve yardımseverlikleriniz, para kaybetmenize neden olabilir.
 • Güçlerinizi ve sahip olduklarınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekmektedir.
 • Pasiflik , para kaybetmenize neden olabilir.
 • Sizi para ile ilgili bir yere yerleştirmek büyük hata olur.
 •  

  İş Yaşamında Motivasyonunu Etkileyecek Davranış Kalıpları

 • Cömert , ve idealistsiniz.
 • Tabiatınızı ise yumuşatmalısınız.
 • İnsanlar üzerinde büyük etkiler bırakmak istiyorsunuz. Alkışlanmak hoşunuza gidiyor. Bu yüzden zaman zaman gösteri yapabilirsiniz. Hatta kızgınlık dikkat çekmeniz için sizin tarafınızdan zaman zaman kullanılabilir. Aman dikkat, sınırları aşabiliriz.
 • Yakınınızda bulunanlar ile düzgün , ilerletici, dönüştürücü ve de keyifli ilişkiler kurabilirsiniz.
 • Yaşam amacınızın içinde olayları dramatize etmeden , tüm çıplaklığı ile ve tam olarak size geldiği gibi algılayabilen bir kişiliksiniz. Ancak yansıtırken de aynı gerçekçiliği uygulamalasınız. Aşırı tepkiler, kavranması gerekli şeylerin önünü kapatmakta
 • İçinde bulunduğunuz şirkette dinlenmediğinizi, sözünüze önem verilmediğini hissederseniz, günlerinizi kendinize ve çevrenize bunu yansıtarak geçirebilirsiniz.
 • Asil özellikleriniz var. Bunları ortaya çıkarmalısınız. Çünkü tavırlarınız ile pek çok kişiyi etrafınıza toplayabilirsiniz. Asil ve toparlayıcı özelliklerinizi su yüzüne çıkartırsanız , iyi bir organizatör, sevecen bir müdür, bağışlayıcı bir işveren haline gelebilirsiniz.
 • Patron iken , çalışanlarınız ile iletişimlerinizde tavırlarınız yüzden bazı çalışan kayıpları yaşayabilirsiniz.
 • Enerjinizi başkalarına , mücadele güçleri için ve yapıcı olarak kullanmayı öğrenmeleri için harcayabilirsiniz. Yıkıcı gibi görünen enerjinin en başta sizi vurduğunu hatırlatmalıyım. Kendinizi ve başkalarını sevmek, şefkat beslemek ve affedici olmak konusunda çalışmalısınız.
 • Mücadelece gücünüzü , öğretilebilir bir şey olarak kullanmalısınız.
 • Ezmek, baskılamak ve haklı çıkmak çabası yerine, sessiz ve sakince her etkiye tepki vermeden önce bir derin nefes almalı ve geç cevap vermelisiniz. Bu arayı da sakinlemek için kullanmalısınız.
 • Duygularınız size yapmanızı söylediği şeyi uygulamadan önce mantığınız devreye girmeli ve düşünerek davranmalısınız.
 • Duygularınız kararlarınızın kaynağı olmamalı. Öğrenmeniz gerekli en önemli şey bu.
 •  

  Kişinin Çalışma Tarzını Etkileyen Potansiyeller

  Önemli olan hedefinizdir
 • Kariyeriniz içinde sizin kontrolünüz dışında, sürpriz hareketlenmeler gerçekleşebilir.
 • Dünyasal olaylar, sizin işinizi ve dünyadaki konumunuzu doğrudan etkileyebilir. Dünyadaki olan değişiklikler sizin mesleğinizi dolaysız ve direkt bir şekilde etkileyebilir.
 • Kendi hakkınızı savunan birisinizdir ve özellikle geniş alanda dünya ile uğraşırken kişiliğinize diplomasi ve sabır özellikleri ekleme ihtiyacı duyarsınız.
 • Güç için büyük bir arzu veya toplumun çıkarına seslenip hizmet etmek arzusu duyabilirsiniz.
 • Yolunuzu bulmak için kudret ve gücü kullanmak yöntemini tercih ederseniz, kendiniz için çöküşünüze davetiye çıkarabilirsiniz. Toplumu ve kitleleri coşturmak için kullanabileceğiniz yetenekleriniz var. Bunları hizmet için tüketirseniz, karşılığını fazlası ile alacaksınız.
 • Hedeflerinize ulaşmak için arka planda çalışmaktan hiç çekinmezsiniz. Sizin için geri planda olmanın hiç bir sakıncası yoktur.
 • İnsanların yaptıkları işler hakkında, bunu neden yaptıkları konusunda bir içgüdüye sahipsizdir.
 •  

  İş Yaşamını Biçimlendiren Özel Etkiler

  Yapamayacağınız işleri yüklenmek isteyebilirsiniz
 • İş hayatınızda ne konumda olursanız olun, birlikte emek sarf edilmiş işler size daha hayırlı sonuçlar getirecektir. Ortaklı yapacağınız işler size verim getirecektir.
 • Partner olarak seçeceğiniz kişi ya da kişiler size fikren ve madden destek olacaklardır. Takındığınız noktalardaki kararsız dönemleri atlatmanız ve felsefi gelişiminiz için bu çalışma şartları sizin için daha iyidir.
 • Pek çok kişi ancak yalnız çalışabilirken, siz partnerleriniz ile birlikte daha iyi işler çıkartabilirsiniz.
 • Müsrif olmaya ve başkaların tarafından kolayca para harcamaya yönlendirilmeye karşı dikkatli olmalısınız.
 • Sen ben kavgalarından uzak durarak ve egonuzu bastırarak iş gücünüzü ortaya koymalısınız. Bu gezegen konumu size paylaşmayı ve yeteri kadar vermeyi ve almayı deneyimletecektir.
 • Birlikteliklerde ortaya çıkacak olumlu enerjiler ile daha kolay büyüyebilecek ve kabiliyetlerinizi daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Aynı açı size kalabalıklara ulaşmayı da getirecektir.
 • Partnerlerinizin beklentilerinin sizden fazla olması ihtimaline karşı her zaman çalışma arkadaşlarınıza karşı açık olmalısınız. Plan ve programlarınızda , işgücünü ve vizyonu programlarken iş yükü paylaşımında dürüst olmalısınız.
 • Yapamayacağınız işleri üstlenmeyiniz. Kendinize gereğinden fazla güvenebilir ve başkalarının sizden daha fazla iş gücü beklemesine neden olabilirsiniz.  
 •  
  Daha fazlasını istiyor ama değişmiyorsunuz
 • Mükemmeli aradığınızı söyleyebiliriz. Çoğu zaman ciddi biçimde eleştirel olsanız da, aslında gerçeği arıyorsunuz.
 • İş hayatınızda bazı tutucu yaklaşımlar sergileyerek gerçeği arayışınıza kendi kendinize çelme takabilirsiniz.
 • Sosyal ortamlarda faal bir şekilde varolabilirsiniz. Ancak yansımanız dogmatik olabilir.
 • Fazlası ile inançlı ve değişmezleri olan biri olarak, iş hayatınızda önceden alınmış katı kurallar nedeni ile değişmeyi uzun müddet reddedebilirsiniz.
 • Vizyonunuzu geliştirecek şeyler, iş hayatınızdaki bilinen kaynaklar yerine büyük ihtimaller inançlarınız ile olacaktır. Sizi hareket geçirmek için, yeni fikirler gerekecektir. Ve bunları size anlatmaya ve yıkılmaya hazır biri.
 • Sorunlu ve zor iletişimlere katlanabilecek bir yapınız var.
 • Yerine getirilmesi güç görevleri alabilir ve hiçbir performans kaybetmeden bunları gerçekleştirebilirsiniz.
 • Diğer insanlar ile onların sizin ile kurmak isteyecekleri empatiyi sağlayamayabilirsiniz. Hatta fanatik bir görüntü sergileyerek, iş hayatınızın gerekliliklerine fazlası ile bağımlı ve işinizin sahibinden çok o işin sahibi olabilirsiniz.
 • Korumacı ve geleneksel yapınız bazı patronlar tarafından sevilse de, altınızda çalışan insanlar ile , sizden yenilik bekleyen üstleriniz için sorun olacaktır.
 • İş gezileri size iyi gelecektir.
 • Arada bir başka bakış açıları görmek, işiniz için değişik vizyonlar elde etmek için uzaklara ve farklı kültürlere gitmelisiniz.
 • Onlar size yabancı ve kabul edilmez gelse de.
 • Yeniliklere açık olmalısınız.
 • Gelecekteki başarılarınız değişim gücünüze ve esnekliğinize bağlı
 •  

  İş ve Kariyer Portresi

  Bilgi ve öğrenmek sizin için çok önemli
 • Zeka, akıllı çalışanlar, pratik iş arkadaşları ve güzel konuşabiler ortaklar, partnerler sizi epeyce cezbedecek çalışma şartlarını oluşturacaktır.
 • Hayatını hiçbir şey öğrenmeden geçiren çalışma arkadaşlarınız sizin uzak duracaklarınız olacaktır.
 • Siz öğrenmeyi çok seviyorsunuz. Bu yüzden bilgili insanlar ile birlikte çalışmaktan hoşlanırsınız.
 • Bilginin peşinden giderek yoğun iş temposunda bile kültürel gezilere çıkabilirsiniz.
 • Sizi dış ilişkileri, uluslararası iletişimleri iyileştirmek üzere görevli kılabilirler.
 • Yaratıcı bir zihniniz olduğu için vizyonununu genişletmek isteyen şirketler için aranan bir eleman olabilirsiniz.
 • Sizin için geleneksel olaylar yalnızca araştırmak için kabul edilebilir. Bu yüzden bakış açınızı, perspektifiniz her zaman geniştir ve yeniliklere açık olmanız nedeni ile birlikte çalıştığınız kişileri de geliştirir ve büyütürsünüz.
 •  
  Başarı için acımasızlığı seçebilirsiniz
 • Lider kişilikli, yönetici ve tepede olmaya aşırı istekli birisiniz.
 • Güç sizin önemli bir hedefiniz.
 • Özgüvenlisiniz. İşinize ve başarıya odaklı yaşadığınız için, zaman zaman duygulardan yoksun bir patron veya işveren olabilirsiniz.
 • Altınızda çalışmakta olan kadronuzdan acımasızlık derecesinde yüksek başarı bekleyebilirsiniz.
 • Sizin motivasyon aracınız işinizdir. Sınırlarınızı bilmezseniz, aşırı sinirli olabilirsiniz.
 • Pek espritüel olduğunuz da söylenemez.Hatta buna niyetlendiğinizde fırkalarınızın konuları bile kibir ile ilgili olabilir.
 • Siz bir disiplin çılgınısızınız. Neredeyse yaşamdan zevk almayı unutacak kadar işe odaklı çalışıyorsunuz.
 • İletişim şekilleri ve empati ile ilgili çalışmak zorundasınız.
 • İnsanları anlamaya yönelik kişisel gelişim çalışmaları yapmalısınız.
 • Uzun vadede çalışanlarınızı kaybedebilir ve sizden bıktıkları için iş değiştirmelerine neden olabilirsiniz. Onların kendilerine yapmış oldukları yatırımlar ile birlikte ayrılacaklarını unutmamalısınız.
 •  

  Kariyer Yaşamında Alınması Gereken Önlemler ve Korumanız Gerekenler

  Ataletten uzaklaşmalısınız
 • Aşırı iyimserlikten,
 • Kendinizi önemsemekten,
 • Körü körüne sadakatten,
 • Fanatik bakış açılarından,
 • Girişimsizlikten ve çekinik kalmaktan,
 • Gecikmekten,
 • Aşırı beklemekten,
 • Otorite ile sorun yaşamaktan,
 • Abartmaktan,
 • Kendinizi olduğunuz gibi göstermemekten,
 • Kaynakları arzu ettiğiniz gibi harcamaktan,
 • Sinirlenmekten,
 • Hareketsiz bir işte çalışmaktan, kaçınmalısınız.
 •  
  Verdiğiniz sözleri tutmalısınız
 • Aşırı iyimserlikten,
 • Tutamayacağınız sözler vermekten,
 • Abartılı öykülerden , hikayelerden,
 • Detaylardan kaçmaktan,
 • Takıntılardan,
 • Gereğinden fazla vermekten,
 • Diğer görüşlere hoşgörüsüzlükten,
 • Sürekli kontrol etmekten,
 • Olması gerekenden fazla vermekten,
 • Bir şeyi gereğinden fazla önemsemekten,
 • Konsantrasyonsuzluktan,
 • Gerekenleri söylememekten !! kaçınmalısınız.
 •  
  Yanlış şeylere ısrar etmekte inatçısınız
 • Size uymayan kişiler ile birlikte iş yapmakta ve ortaklıkta diretmekten,
 • Müsriflikten,
 • Abartıya kaçmaktan,
 • Kendinizi fazla düşünmekten,
 • Maddeye aşırı bağlanmaktan,
 • Paraya bağımlılıktan,
 • Tembellikten,
 • Gereklilikleri, güzelliğe feda etmekten,
 • Düşündüklerinizi saklamaktan, gerekenleri söylememekten, kaçınmalısınız.
 •  
  Sebat etmeyi öğretmelisiniz
 • Amaçlarınıza ulaşmak için sebat etmekten,
 • Organizasyon yeteneklerinizden ve bunları kullanmaktan,
 • Şansınıza güvenmekten,
 • Güvenilir olmaktan,
 • Sözünüzü tutmaktan ,
 • Hayal ile gerçek arasındaki dengeyi kurabilmekten,
 • Çalışmaktan korkmamaktan,
 • Dayanıklı ve dirençli bir çalışan olmaktan,
 • İyi planlama yapmaktan ve doğru kararlar vermekten vazgeçmemelisiniz.
 •  
  © 2023 PeopleSoft Kişilik Kariyer Envanteri
  Tüm Hakları POLDY İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş.'ye Aittir.